FANDOM


Kahkki, Guerilla of Dark World
暗黒界の刺客 カーキ
KahkkiGuerillaofDarkWorld-SDGU-EN-C-1E.jpg
Nhóm liên quan Dark World
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 2 CG Star.svgCG Star.svg
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 300/500
Mã số 25847467
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này bị vứt bỏ xuống Mộ bài bởi một hiệu ứng bài: Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; tiêu diệt nó.
English Description
If this card is discarded to the Graveyard by a card effect: Target 1 monster on the field; destroy that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên