FANDOM


Kahkki, Guerilla of Dark World
(あん)(こく)(かい)()(かく) カーキ
KahkkiGuerillaofDarkWorld-SDGU-EN-C-1E
 Tên Việt Kahkki, Sát Thủ của Hắc Giới
 Tên Nhật (Kana)
あん
こく
かいの
かく カーキ
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
こく
かい
の刺
かく
カーキ
 Tên Nhật (rōmaji) Ankokukai no Shikaku Kāki
 Tên Nhật (Dịch) Kahkki, Assassin of Dark World
 Tên Hàn 암흑계의 자객 카키
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 500
 Mã số 25847467
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác