FANDOM


Kaiser Vorse Raider
カイザー・ブラッド・ヴォルス
KaiserVorseRaider-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật カイザー・ブラッド・ヴォルス
 Tên Nhật (rōmaji) Kaizā Buraddo Vorusu
 Tên Nhật (Dịch) Kaiser Blood Vorse
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1200
 Mã số 93927067
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác