FANDOM


Kaleidoscope
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Quái thú được trang bị với lá này sẽ nhân bản thành ba bản sao của chính nó.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Kaleidoscope A monster equipped with this card turns into three duplicates of itself.
Nhật 特定のモンスターを分身させる

Hình ảnh khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.