Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Key Mace

7.164bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Key Mace
キーメイス
KeyMace-WP11-EN-SR-LE.png
 Tên Nhật キーメイス
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Fairy
 CÔNG / THỦ 400 / 300
 Mã số 01929294
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên