FANDOM


Key Mace
キーメイス
KeyMace-WP11-EN-SR-LE
 Tên Nhật キーメイス
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fairy
 CÔNG / THỦ 400 / 300
 Mã số 01929294
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác