FANDOM


King of the Skull Servants
ワイトキング
KingoftheSkullServants-AP06-EN-C-UE
 Tên Nhật ワイトキング
 Tên Nhật (rōmaji) Waito Kingu
 Tên Nhật (Dịch) Wight King
 Tên Hàn 저주받은 하인 킹
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ ? / 0
 Mã số 36021814
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.