FANDOM


King of the Swamp
(ぬま)()()(しん)(おう)
KingoftheSwamp-FUEN-EN-SR-1E
 Tên Việt Vua Đầm Lầy
 Tên Nhật (Kana)
ぬま
ちの
しん
おう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぬま
の魔
しん
おう
 Tên Nhật (rōmaji) Numachi no Mashin'ō
 Tên Nhật (Dịch) Devil King of the Swamp
 Tên Hàn 늪지의 마신왕
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1100
 Mã số 79109599
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.