FANDOM


Kiwi Magician Girl
キウイ・マジシャン・ガール
KiwiMagicianGirl-MVP1-EN-GUR-1E
 Tên Việt Nữ Thuật Sư Dương Đào
 Tên Nhật キウイ・マジシャン・ガール
 Tên Nhật (rōmaji) Kiui Majishan Gāru
 Tên Hàn 키위 매지션 걸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1200
 Mã số 82627406
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên