FANDOM


Kiwi Magician Girl
キウイ・マジシャン・ガール
KiwiMagicianGirl-MVP1-EN-GUR-1E
 Tên Việt Nữ Thuật Sư Dương Đào
 Tên Nhật キウイ・マジシャン・ガール
 Tên Nhật (rōmaji) Kiui Majishan Gāru
 Tên Hàn 키위 매지션 걸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1200
 Mã số 82627406
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.