FANDOM


Kiwi Magician Girl
キウイ・マジシャン・ガール
KiwiMagicianGirl-MVP1-EN-GUR-1E
 Tên Việt Nữ Thuật Sư Dương Đào
 Tên Nhật キウイ・マジシャン・ガール
 Tên Nhật (rōmaji) Kiui Majishan Gāru
 Tên Hàn 키위 매지션 걸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1200
 Mã số 82627406
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác