FANDOM


Koa'ki Meiru Wall
コアキメイル・ウォール
KoakiMeiruWall-BP03-EN-R-1E
 Tên Nhật コアキメイル・ウォール
 Tên Nhật (rōmaji) Koakimeiru Wōru
 Tên Nhật (Dịch) Core Chimail Wall
 Tên Hàn 코아키메일 월
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1200
 Mã số 66816282
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.