FANDOM


Koa'ki Meiru Wall
コアキメイル・ウォール
KoakiMeiruWall-BP03-EN-R-1E.png
 Tên Nhật コアキメイル・ウォール
 Tên Nhật (rōmaji) Koakimeiru Wōru
 Tên Nhật (Dịch) Core Chimail Wall
 Tên Hàn 코아키메일 월
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ EARTH.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1200
 Mã số 66816282
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên