FANDOM


Kojikocy
()(もの)狩人(かりうど)
Kojikocy-DB1-EN-C-UE
 Tên Việt Thợ Săn Ma Quỷ
 Tên Nhật (Kana)
ものの
狩人
かりうど
 Tên Nhật (Chuẩn)
もの
の狩人
かりうど
 Tên Nhật (rōmaji) Mamono no Karyūdo
 Tên Nhật (Dịch) Demon Hunter
 Tên Hàn 마물 사냥꾼
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior
 CÔNG / THỦ 1500 / 1200
 Mã số 01184620
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.