FANDOM


Kozmo Sliprider
KozmoSliprider-CORE-EN-R-1E
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 800
 Mã số 94454495
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác