FANDOM


Kozmo Soartroopers
KozmoSoartroopers-BOSH-EN-SR-1E
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 01274455
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác