FANDOM


Kurivolt
クリボルト
Kurivolt
Nhóm liên quan Kuri
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Thunder/Effect
ATK/DEF 300/200
Mã số 40817915
Loại Hiệu ứng Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Quái thú Xyz mặt-ngửaNguyên liệu Xyz; tách 1 Nguyên liệu Xyz từ nó, và nếu làm vậy, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kurivolt" từ Bộ bài của bạn. Lá này không thể dùng làm Nguyên liệu Đồng bộ.
English Description
You can target 1 face-up Xyz Monster that has Xyz Material; detach 1 Xyz Material from it, and if you do, Special Summon 1 "Kurivolt" from your Deck. This card cannot be used as a Synchro Material Monster.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên