FANDOM


HÀI

LAUGH
Laugh Icon

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(わらい)

Nhật (furigana)

わらい

Nhật (kanji)

Rōmaji

Warai

Bản dịch tiếng Nhật

LAUGH

Lists

LAUGH ((わらい) Warai) là một Hệ được dùng độc quyền cho "Charisma Token" trong V Jump. Nó không phải là một Hệ chính thức, như đã nêu trong nội dung lá bài của chính nó, và chỉ đơn thuần được dùng như một trò đùa.

Ví dụ

CharismaToken-VJMP-JP-C


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.