FANDOM


Labyrinth of Nightmare
(あく)()(めい)(きゅう)
LabyrinthofNightmare-BP02-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
あく
むの
めい
きゅう
 Tên Nhật (Chuẩn)
あく
の迷
めい
きゅう
 Tên Nhật (rōmaji) Akumu no Meikyū
 Tên Hàn 악몽의 미궁
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 66526672
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]