FANDOM


Lady Assailant of Flames
(ほのお)(おんな)(あん)(さつ)(しゃ)
LadyAssailantofFlames-LON-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
ほのおの
おんな
あん
さつ
しゃ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほのお
の女
おんな
あん
さつ
しゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Honō no Onna Ansatsusha
 Tên Nhật (Dịch) Lady Assassin of Flames
 Tên Hàn 화염의 여암살자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 90147755
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác