FANDOM


Lady Assailant of Flames
(ほのお)(おんな)(あん)(さつ)(しゃ)
LadyAssailantofFlames-LON-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
ほのおの
おんな
あん
さつ
しゃ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほのお
の女
おんな
あん
さつ
しゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Honō no Onna Ansatsusha
 Tên Nhật (Dịch) Lady Assassin of Flames
 Tên Hàn 화염의 여암살자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 90147755
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.