FANDOM


Lady Panther
女豹の傭兵(レディパンサー)
LadyPanther-LON-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
女豹の傭兵
レディパンサー
 Tên Nhật (Chuẩn) 女豹の傭兵
レディパンサー
 Tên Nhật (rōmaji) Redi Pansā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1300
 Mã số 38480590
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác