FANDOM


Lady Panther
女豹の傭兵(レディパンサー)
LadyPanther-LON-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
女豹の傭兵
レディパンサー
 Tên Nhật (Chuẩn) 女豹の傭兵
レディパンサー
 Tên Nhật (rōmaji) Redi Pansā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1300
 Mã số 38480590
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.