FANDOM


Lady of Faith
ハイ・プリーステス
 Tên Nhật ハイ・プリーステス
 Tên Hàn 하이 프리스티스
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 1100 / 800
 Mã số 17358176
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác