Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Lady of Faith

7.581bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Lady of Faith
ハイ・プリーステス
300px
 Tên Nhật ハイ・プリーステス
 Tên Hàn 하이 프리스티스
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 1100 / 800
 Mã số 17358176
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên