FANDOM


Landrobe the Rock Vassal
()(てい)()(しん)ランドローブ
LandrobetheRockVassal-SR01-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
てい
しんランドローブ
 Tên Nhật (Chuẩn)
てい
しん
ランドローブ
 Tên Nhật (rōmaji) Chiteikashin Randorōbu
 Tên Nhật (Dịch) Landrobe the Vassal of the Rock Monarch
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1000
 Mã số 95993388
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.