FANDOM


Laser Qlip
機殻の要塞(クリフォートレス)
LaserQlip-NECH-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
機殻の要塞
クリフォートレス
 Tên Nhật (Chuẩn) 機殻の要塞
クリフォートレス
 Tên Hàn 클리포트리스
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Môi trường Field.svg
 Mã số 43034264
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên