FANDOM


Lava Golem
(よう)(がん)()(じん)ラヴァ・ゴーレム
LavaGolem-DPBC-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
よう
がん
じんラヴァ・ゴーレム
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
がん
じん
ラヴァ・ゴーレム
 Tên Nhật (rōmaji) Yōgan Majin Rava Gōremu
 Tên Nhật (Dịch) Demonic Lava God - Lava Golem
 Tên Hàn 용암 마신 라바 골렘
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA FIRE.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 00102380
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên