FANDOM


Lava Golem
(よう)(がん)()(じん)ラヴァ・ゴーレム
LavaGolem-DPBC-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
よう
がん
じんラヴァ・ゴーレム
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
がん
じん
ラヴァ・ゴーレム
 Tên Nhật (rōmaji) Yōgan Majin Rava Gōremu
 Tên Nhật (Dịch) Demonic Lava God - Lava Golem
 Tên Hàn 용암 마신 라바 골렘
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 00102380
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.