FANDOM


Laval Cannon
ラヴァル・キャノン
LavalCannon.png
Nhóm liên quan Laval
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1600/900
Mã số 38492752
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Triệu hồi Lật mặt: Bạn có thể chỉ định 1 quái thú "Laval" của bạn đã bị trục xuất làm mục tiêu; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.
English Description
When this card is Normal or Flip Summoned: You can target 1 of your banished "Laval" monsters; Special Summon that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên