FANDOM


Left Leg of the Forbidden One
(ふう)(いん)されし(もの)(ひだり)(あし)
LeftLegoftheForbiddenOne-LCYW-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ふう
いんされし
ものの
ひだり
あし
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふう
いん
されし者
もの
の左
ひだり
あし
 Tên Hàn 봉인된 자의 왼쪽 다리
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 200 / 300
 Mã số 44519536
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Giới hạn 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên