FANDOM


Legend of Heart
レジェンド・オブ・ハート
LegendofHeart.png
Nhóm liên quan Legendary Dragon
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 89397517
Mô tả Hiệu ứng
Trả 2000 Điểm GốcHi sinh 1 quái thú Loại-Warrior; trục xuất lên đến 3 Bài Phép "Legendary Dragon" khác tên từ tay và/hoặc Mộ bài của bạn, và nếu làm vậy, Triệu hồi Đặc biệt bao nhiêu đó quái thú "Legendary Knight" khác tên từ tay, Bộ bài, và/hoặc Mộ bài của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Legend of Heart" mỗi lượt.
English Description
Pay 2000 Life Points and Tribute 1 Warrior-Type monster; banish up to 3 "Legendary Dragon" Spell Cards with different names from your hand and/or Graveyard, and if you do, Special Summon that many "Legendary Knight" monsters with different names from your hand, Deck, and/or Graveyard. You can only activate 1 "Legend of Heart" per turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên