Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Legendary Decks II

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Legendary Decks II
Legendary Decks II
Tên Set bài
United Kingdom Anh
 • Legendary Decks II
France Pháp

Decks Legendaires II

Germany Đức

Legendary Decks II

Italy Ý

I Deck Leggendari II

Portugal Bồ Đào Nha

Decks Lendários II

Spain Tây Ban Nha

Barajas Legendarias II

Thông tin chung
Tập trung

OCG/TCG

Phân loại

Collector's Set

Tiền tố
 • LDK2-EN (en)
 • LDK2-FR (fr)
 • LDK2-DE (de)
 • LDK2-IT (it)
 • LDK2-PT (pt)
 • LDK2-SP (es)
Số lượng

135

Yugioh-Card database ID
Ngày phát hành
Anh (na)
 • 07-10-2016
Anh (eu)
 • 06-10-2016
Anh (oc)
 • 06-10-2016
Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha
Bồ Đào Nha
 • 07-10-2016
Tây Ban Nha (lat-am)
 • 07-10-2016

Legendary Decks II

Legendary Decks II is a TCG-exclusive set that contains 3 pre-constructed Decks.

Phân tích

Each set contains:

The Kaiba and Joey Decks include the following:

The Yugi Deck includes the following:

Thư viện

Danh sách

Yugi Deck
Số Set Tên lá bài Độ hiếm Thể loại S.lượng
LDK2-ENS01 Slifer the Sky Dragon Ultra Rare Effect Monster 1
LDK2-ENS02 Obelisk the Tormentor Ultra Rare Effect Monster 1
LDK2-ENS03 The Winged Dragon of Ra Ultra Rare Effect Monster 1
LDK2-ENY01 The Legendary Exodia Incarnate Ultra Rare Effect Monster 1
LDK2-ENY02 Ties of the Brethren Ultra Rare Normal Spell Card 1
LDK2-ENY03 Obliterate!!! Ultra Rare Continuous Trap Card 1
LDK2-ENY04 Exodia the Forbidden One Common Effect Monster 1
LDK2-ENY05 Right Arm of the Forbidden One Common Normal Monster 1
LDK2-ENY06 Left Arm of the Forbidden One Common Normal Monster 1
LDK2-ENY07 Right Leg of the Forbidden One Common Normal Monster 1
LDK2-ENY08 Left Leg of the Forbidden One Common Normal Monster 1
LDK2-ENY09 Exodia Necross Common Effect Monster 1
LDK2-ENY10 Dark Magician Common Normal Monster 1
LDK2-ENY11 Dark Magician Girl Common Effect Monster 1
LDK2-ENY12 Buster Blader Common Effect Monster 1
LDK2-ENY13 Silent Magician LV8 Common Effect Monster 1
LDK2-ENY14 Silent Magician LV4 Common Effect Monster 1
LDK2-ENY15 The Tricky Common Effect Monster 1
LDK2-ENY16 Big Shield Gardna Common Effect Monster 1
LDK2-ENY17 Magician's Valkyria Common Effect Monster 1
LDK2-ENY18 Blast Magician Common Effect Monster 1
LDK2-ENY19 Blockman Common Effect Monster 1
LDK2-ENY20 Marshmallon Common Effect Monster 1
LDK2-ENY21 Sangan Common Effect Monster 1
LDK2-ENY22 Gold Sarcophagus Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENY23 Swords of Revealing Light Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENY24 Magical Dimension Common Quick-Play Spell Card 1
LDK2-ENY25 Magicians Unite Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENY26 Tricky Spell 4 Common Quick-Play Spell Card 1
LDK2-ENY27 Thousand Knives Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENY28 Dark Magic Attack Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENY29 Contract with Exodia Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENY30 Messenger of Peace Common Continuous Spell Card 1
LDK2-ENY31 Dark Factory of Mass Production Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENY32 Monster Reincarnation Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENY33 Secret Village of the Spellcasters Common Field Spell Card 1
LDK2-ENY34 Pot of Duality Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENY35 Mirror Force Common Normal Trap Card 1
LDK2-ENY36 Magical Hats Common Normal Trap Card 1
LDK2-ENY37 Magic Cylinder Common Normal Trap Card 1
LDK2-ENY38 Magician's Circle Common Normal Trap Card 1
LDK2-ENY39 Backup Soldier Common Normal Trap Card 1
LDK2-ENY40 Gravity Bind Common Continuous Trap Card 1
LDK2-ENT01 Token Ultra Rare Token Monster 1
Kaiba Deck
Số Set Tên lá bài Độ hiếm Thể loại S.lượng
LDK2-ENK01 Blue-Eyes White Dragon Common Normal Monster 3
LDK2-ENK02 Dragon Spirit of White Common Effect Monster 1
LDK2-ENK03 Kaibaman Common Effect Monster 1
LDK2-ENK04 The White Stone of Legend Common Effect Tuner monster 1
LDK2-ENK05 The White Stone of Ancients Common Effect Tuner monster 1
LDK2-ENK06 Maiden with Eyes of Blue Ultra Rare Effect Tuner monster 1
LDK2-ENK07 Protector with Eyes of Blue Common Effect Tuner monster 1
LDK2-ENK08 Master with Eyes of Blue Common Effect Tuner monster 1
LDK2-ENK09 Battle Ox Common Normal Monster 1
LDK2-ENK10 La Jinn the Mystical Genie of the Lamp Common Normal Monster 1
LDK2-ENK11 Vorse Raider Common Normal Monster 1
LDK2-ENK12 Alexandrite Dragon Common Normal Monster 1
LDK2-ENK13 Blade Knight Common Effect Monster 1
LDK2-ENK14 Ancient Lamp Common Effect Monster 1
LDK2-ENK15 Tiger Dragon Common Effect Monster 1
LDK2-ENK16 Kidmodo Dragon Common Effect Monster 1
LDK2-ENK17 King of the Swamp Common Effect Monster 1
LDK2-ENK18 Rider of the Storm Winds Common Effect Tuner monster 1
LDK2-ENK19 Burst Stream of Destruction Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENK20 Beacon of White Common Equip Spell Card 1
LDK2-ENK21 Mausoleum of White Common Field Spell Card 1
LDK2-ENK22 Polymerization Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENK23 Enemy Controller Common Quick-Play Spell Card 1
LDK2-ENK24 Shrink Common Quick-Play Spell Card 1
LDK2-ENK25 Silent Doom Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENK26 The Melody of Awakening Dragon Ultra Rare Normal Spell Card 1
LDK2-ENK27 Ancient Rules Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENK28 Trade-In Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENK29 Where Arf Thou? Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENK30 Pot of Dichotomy Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENK31 Fusion Substitute Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENK32 Unexpected Dai Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENK33 Negate Attack Common Counter Trap Card 1
LDK2-ENK34 Final Attack Orders Common Continuous Trap Card 1
LDK2-ENK35 Shadow Spell Common Continuous Trap Card 1
LDK2-ENK36 Cloning Common Normal Trap Card 1
LDK2-ENK37 Fusion Reserve Common Normal Trap Card 1
LDK2-ENK38 Jar of Avarice Common Normal Trap Card 1
LDK2-ENK39 Azure-Eyes Silver Dragon Common Effect Synchro Monster 1
LDK2-ENK40 Blue-Eyes Ultimate Dragon Ultra Rare Fusion Monster 1
LDK2-ENK41 First of the Dragons Common Effect Fusion Monster 1
LDK2-ENT02 Token Ultra Rare Token Monster 1
Jonouchi Deck
Số Set Tên lá bài Độ hiếm Thể loại S.lượng
LDK2-ENJ01 Red-Eyes B. Dragon Common Normal Monster 1
LDK2-ENJ02 Red-Eyes Black Flare Dragon Common Gemini monster 1
LDK2-ENJ03 Red-Eyes Archfiend of Lightning Common Gemini monster 1
LDK2-ENJ04 Red-Eyes Retro Dragon Common Effect Monster 1
LDK2-ENJ05 The Black Stone of Legend Ultra Rare Effect Monster 1
LDK2-ENJ06 Black Metal Dragon Common Effect Monster 1
LDK2-ENJ07 Axe Raider Common Normal Monster 1
LDK2-ENJ08 Alligator's Sword Common Normal Monster 1
LDK2-ENJ09 Baby Dragon Common Normal Monster 1
LDK2-ENJ10 Jinzo Common Effect Monster 1
LDK2-ENJ11 Goblin Attack Force Common Effect Monster 1
LDK2-ENJ12 Gearfried the Iron Knight Common Effect Monster 1
LDK2-ENJ13 Rocket Warrior Common Effect Monster 1
LDK2-ENJ14 Blue Flame Swordsman Common Effect Monster 1
LDK2-ENJ15 Time Wizard Common Effect Monster 1
LDK2-ENJ16 Phoenix Gearfried Common Gemini monster 1
LDK2-ENJ17 Gemini Summoner Common Effect Monster 1
LDK2-ENJ18 Blazewing Butterfly Common Gemini monster 1
LDK2-ENJ19 Dark Valkyria Common Gemini monster 1
LDK2-ENJ20 Command Knight Common Effect Monster 1
LDK2-ENJ21 Valkyrian Knight Common Effect Monster 1
LDK2-ENJ22 Keeper of the Shrine Common Effect Monster 1
LDK2-ENJ23 Inferno Fire Blast Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENJ24 Red-Eyes Fusion Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENJ25 Cards of the Red Stone Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENJ26 Polymerization Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENJ27 Salamandra Common Equip Spell Card 1
LDK2-ENJ28 Scapegoat Common Quick-Play Spell Card 1
LDK2-ENJ29 Foolish Burial Common Normal Spell Card 1
LDK2-ENJ30 Roulette Spider Common Quick-Play Spell Card 1
LDK2-ENJ31 Supervise Common Equip Spell Card 1
LDK2-ENJ32 Mystical Space Typhoon Common Quick-Play Spell Card 1
LDK2-ENJ33 Symbols of Duty Common Equip Spell Card 1
LDK2-ENJ34 Return of the Red-Eyes Ultra Rare Continuous Trap Card 1
LDK2-ENJ35 Red-Eyes Spirit Common Normal Trap Card 1
LDK2-ENJ36 Kunai with Chain Common Normal Trap Card 1
LDK2-ENJ37 Call of the Haunted Common Continuous Trap Card 1
LDK2-ENJ38 Torrential Tribute Common Normal Trap Card 1
LDK2-ENJ39 Burst Breath Common Normal Trap Card 1
LDK2-ENJ40 Curse of Anubis Common Normal Trap Card 1
LDK2-ENJ41 Red-Eyes Flare Metal Dragon Ultra Rare Effect Xyz Monster 1
LDK2-ENJ42 Archfiend Black Skull Dragon Common Effect Fusion Monster 1
LDK2-ENJ43 Alligator's Sword Dragon Common Effect Fusion Monster 1
LDK2-ENT03 Token Ultra Rare Token Monster 1
Promotional cards
Số Set Tên lá bài Độ hiếm Thể loại S.lượng
LDK2-ENS04 Dark Burning Attack Secret Rare Normal Spell Card 1
LDK2-ENS05 Dark Burning Magic Secret Rare Quick-Play Spell Card 1
LDK2-ENS06 Eternal Soul Secret Rare Continuous Trap Card 1

Tham khảo

Liên kết ngoài

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên