FANDOMLegendary Magician of Dark
伝説の闇の魔導師(レジェンダリー・マジシャン・オブ・ダーク)
LegendaryMagicianofDark-WSUP-EN-PScR-1E-RP.png
 Tên Nhật (Kana)
伝説の闇の魔導師
レジェンダリー・マジシャン・オブ・ダーク
 Tên Nhật (Chuẩn) 伝説の闇の魔導師
レジェンダリー・マジシャン・オブ・ダーク
 Tên Nhật (rōmaji) Rejendarī Majishan Obu Dāku
 Tên Hàn 레전더리 매지션 오브 다크
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM DARK.svg
 Hạng sao 7 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2100
 Văn bản giới hạn This card cannot be used in a Duel.
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Chưa phát hành

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên