FANDOM


Legendary Six Samurai - Kageki
(しん)(ろく)()(しゅう)-カゲキ
LegendarySixSamuraiKageki-SDWA-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Kageki - Lục Võ sĩ Huyền thoại
 Tên Nhật (Kana)
しん
ろく
しゅう-カゲキ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
ろく
しゅう
-カゲキ
 Tên Nhật (rōmaji) Shin Roku Bushū - Kageki
 Tên Nhật (Dịch) True Six Warmen - Kageki
 Tên Hàn 진 여섯 무사-카게키
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG WIND.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 2000
 Mã số 02511717
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên