FANDOM


Legendary Six Samurai - Kageki
(しん)(ろく)()(しゅう)-カゲキ
LegendarySixSamuraiKageki-SDWA-EN-SR-1E
 Tên Việt Kageki - Lục Võ sĩ Huyền thoại
 Tên Nhật (Kana)
しん
ろく
しゅう-カゲキ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
ろく
しゅう
-カゲキ
 Tên Nhật (rōmaji) Shin Roku Bushū - Kageki
 Tên Nhật (Dịch) True Six Warmen - Kageki
 Tên Hàn 진 여섯 무사-카게키
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 2000
 Mã số 02511717
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.