FANDOM


Legendary Six Samurai - Shi En
(しん)(ろく)()(しゅう)-シエン
LegendarySixSamuraiShiEn-RYMP-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
しん
ろく
しゅう-シエン
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
ろく
しゅう
-シエン
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1400
 Mã số 29981921
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác