FANDOM


Legendary Six Samurai - Shinai
(しん)(ろく)()(しゅう)-シナイ
LegendarySixSamuraiShinai-STOR-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
しん
ろく
しゅう-シナイ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
ろく
しゅう
-シナイ
 Tên Nhật (rōmaji) Shin Roku Bushū - Shinai
 Tên Nhật (Dịch) True Six Warmen - Shinai
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 48505422
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.