FANDOM


Leogun
レオグン
 Tên Nhật レオグン
 Tên Hàn 레오군
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ EARTH
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast
 CÔNG / THỦ 1750 / 1550
 Mã số 10538007
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên