FANDOM


Level Eater
レベル・スティーラー
LevelEater-SDSE-EN-C-1E
 Tên Nhật レベル・スティーラー
 Tên Nhật (rōmaji) Reberu Sutīrā
 Tên Nhật (Dịch) Level Stealer
 Tên Hàn 레벨 스틸러
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 0
 Mã số 57421866
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Cấm
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.