FANDOM


Level Eater
レベル・スティーラー
LevelEater-SDSE-EN-C-1E
 Tên Nhật レベル・スティーラー
 Tên Nhật (rōmaji) Reberu Sutīrā
 Tên Nhật (Dịch) Level Stealer
 Tên Hàn 레벨 스틸러
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 0
 Mã số 57421866
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Cấm TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.