FANDOMLevel Lifter
レベル・マイスター
LevelLifter-SECE-EN-C-1E
 Tên Nhật レベル・マイスター
 Tên Hàn 레벨 마이스터
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 37198732
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]