Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Level Modulation

7.555bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Level Modulation
レベル調(ちょう)(せい)
300px
 Tên Nhật (Kana) レベル
調
ちょう
せい
 Tên Nhật (Chuẩn) レベル調
ちょう
せい
 Tên Hàn 레벨 조정
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 61850482
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên