FANDOM


Level Modulation
レベル調(ちょう)(せい)
 Tên Nhật (Kana) レベル
調
ちょう
せい
 Tên Nhật (Chuẩn) レベル調
ちょう
せい
 Tên Hàn 레벨 조정
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 61850482
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]