FANDOM


Libic, Malebranche of the Burning Abyss
()(がん)(あっ)() リビオッコ
LibicMalebrancheoftheBurningAbyss-SECE-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
がんの
あっ
き リビオッコ
 Tên Nhật (Chuẩn)
がん
の悪
あっ
リビオッコ
 Tên Nhật (rōmaji) Higan no Akki Ribiokko
 Tên Nhật (Dịch) Libbiocco, Malebranche of the Afterlife
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 700
 Mã số 62957424
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác