Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Life Absorbing Machine

6.789bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Life Absorbing Machine
(せい)(めい)(きゅう)(しゅう)(そう)()
LifeAbsorbingMachine-CP07-EN-C-UE.png
 Tên Việt Cỗ Máy Hấp Thụ Sinh Khí
 Tên Nhật (Kana)
せい
めい
きゅう
しゅう
そう
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
めい
きゅう
しゅう
そう
 Tên Nhật (rōmaji) Seimei Kyūshū Sōchi
 Tên Hàn 생명흡수장치
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 14318794
 Loại Hiệu ứng Trigger-like
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên