FANDOM


Life Absorbing Machine
(せい)(めい)(きゅう)(しゅう)(そう)()
LifeAbsorbingMachine-CP07-EN-C-UE
 Tên Việt Cỗ Máy Hấp Thụ Sinh Khí
 Tên Nhật (Kana)
せい
めい
きゅう
しゅう
そう
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
めい
きゅう
しゅう
そう
 Tên Nhật (rōmaji) Seimei Kyūshū Sōchi
 Tên Hàn 생명흡수장치
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 14318794
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.