FANDOM


Life Absorbing Machine
(せい)(めい)(きゅう)(しゅう)(そう)()
LifeAbsorbingMachine-CP07-EN-C-UE
 Tên Việt Cỗ Máy Hấp Thụ Sinh Khí
 Tên Nhật (Kana)
せい
めい
きゅう
しゅう
そう
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
めい
きゅう
しゅう
そう
 Tên Nhật (rōmaji) Seimei Kyūshū Sōchi
 Tên Hàn 생명흡수장치
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 14318794
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]