FANDOM


Điểm Gốc (Life Points), thường viết tắt là LP (Nhật: ライフポイント (LP(ライフポイント) từ mô tả lá bài trong Starter Deck 2014) Raifupointo, đôi khi còn gọi là ライフ Raifu "Life"; Trung: 生命(點) Shēngmìng(diǎn)), là một trị số được dùng như điểm Sức sống (Health) của các người chơi trong game Yu-Gi-OH!. Trò chơi sẽ có cách tính riêng để tăng hoặc giảm trị số Điểm Gốc này. Nếu một người chơi bị giảm Điểm Gốc về 0, đều đó nghĩa là họ đã thua Trận đấu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.