FANDOM


Light End Dragon
ライトエンド・ドラゴン
LightEndDragon.png
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Dragon/Synchro/Effect
ATK/DEF 2600/2100
Mã số 25132288
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú khác-Tuner
Ngay lúc đòn tấn công được tuyên bố, nếu lá này chiến đấu với quái thú khác: Bạn có thể làm lá này giảm đi 500 ATKDEF (ngay lập tức), và quái thú mà lá này chiến đấu giảm đi 1500 ATK và DEF cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
1 Tuner + 1 or more non-Tuner LIGHT monsters
At attack declaration, if this card battles another monster: You can have this card lose 500 ATK and DEF (permanently), and the monster this card is battling loses 1500 ATK and DEF until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên