FANDOM


Light and Darkness Dragon
光と闇の竜(ライトアンドダークネス・ドラゴン)
LightandDarknessDragon-AP02-EN-C-UE
 Tên Việt Rồng Ánh Sáng và Bóng Tối
 Tên Nhật (Kana)
光と闇の竜
ライトアンドダークネス・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 光と闇の竜
ライトアンドダークネス・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Raito Ando Dākunesu Doragon
 Tên Hàn 라이트 앤드 다크니스 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2400
 Mã số 47297616
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác