FANDOM


Lightning Chidori
(でん)(こう)()(どり)
LightningChidori-PGL3-EN-GUR-1E
 Tên Nhật (Kana)
でん
こう
どり
 Tên Nhật (Chuẩn)
でん
こう
どり
 Tên Nhật (rōmaji) Denkō Chidori
 Tên Hàn 전광천조
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ PHONG PHONG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Thunder / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1600
 Mã số 22653490
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.