FANDOM


Lightning Chidori
(でん)(こう)()(どり)
LightningChidori-PGL3-EN-GUR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
でん
こう
どり
 Tên Nhật (Chuẩn)
でん
こう
どり
 Tên Nhật (rōmaji) Denkō Chidori
 Tên Hàn 전광천조
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ PHONG WIND.svg
 Hạng sao 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Thunder / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1600
 Mã số 22653490
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên