FANDOM


Lightning Conger
(かみなり)ウナギ
LightningConger-LON-NA-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
かみなりウナギ
 Tên Nhật (Chuẩn)
かみなり
ウナギ
 Tên Nhật (rōmaji) Kaminari Unagi
 Tên Nhật (Dịch) Thunder Eel
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Thunder
 CÔNG / THỦ 350 / 750
 Mã số 27671321
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên