FANDOM


Lightning Tricorn
ライトニング・トライコーン
LightningTricorn-DREV-EN-UR-1E
 Tên Nhật ライトニング・トライコーン
 Tên Nhật (rōmaji) Raitoningu Toraikōn
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2000
 Mã số 49389523
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác