FANDOM


Lightray Madoor
ライトレイ マドール
LightrayMadoor-REDU-EN-C-UE
 Tên Nhật ライトレイ マドール
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorei Madōru
 Tên Hàn 라이트레이 마돌
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 3000
 Mã số 82579942
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác