FANDOM


Lightray Madoor
ライトレイ マドール
LightrayMadoor-REDU-EN-C-UE
 Tên Nhật ライトレイ マドール
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorei Madōru
 Tên Hàn 라이트레이 마돌
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 3000
 Mã số 82579942
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.