FANDOM


Lord Gaia the Fierce Knight
(あん)(こく)()()ガイアロード
LordGaiatheFierceKnight-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
あん
こく
しガイアロード
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
こく
ガイアロード
 Tên Nhật (rōmaji) Ankoku Kishi Gaia Rōdo
 Tên Nhật (Dịch) Gaia Lord the Dark Knight
 Tên Hàn 암흑 기사 가이아로드
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 2100
 Mã số 08910971
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.