FANDOM


Luật Đấu Đội trong Tag-Team Duels có các thủ tục chính thức hơi khác nhau, tùy thuộc vào việc chúng được chơi ở TCG hay OCG.

Luật TCG

A. Luật Căn bản

 • Match giữa 2 đội của 2 Duelists (chỉ định là Duelist A và Duelist B). Đồng đội ngồi kế bên cạnh nhau còn đối thủ của nhau, từng người sẽ ngồi đối diện nhau.
  • Trong giải đấu, mỗi Duelist được chỉ định (A hay B) sẽ được chọn ngay lúc bắt đầu giải đấu và không bao giờ thay đổi nữa.
  • Duelist A là cái tên đầu tiên được nêm yết trong Mẫu Đăng ký Đội. Duelist B là cái tên kế tiếp sau đó.
 • Mỗi Duelist có 5 Vùng Bài Quái thú.
 • Mỗi Duelist có 5 Vùng Bài Phép & Bẫy.
 • Mỗi Duelist có riêng Vùng Bài Phép Môi trường của họ.
 • Mỗi Duelist có riêng Vùng đặt Bộ bàiVùng đặt Bộ bài Phụ của họ.
 • Mỗi Duelist dùng riêng Bộ bài của họ (2 Bộ bài mỗi đội).
 • Mỗi Duelist có riêng Mộ bài của họ. (Duelist vẫn có thể dùng chung Mộ bài của đồng đội.)

Ví dụ

Duelist 1A kích hoạt Call of the Haunted. Anh ta có thể chọn mục tiêu Quái thú trong Mộ bài của đồng đội.

Duelist 2A có 2 quái thú “Lightsworn” khác nhau trong Mộ bài. Đồng đội của anh ta cũng có 2 quái thú “Lightsworn” khác so với Duelist 2A ở đó. Cả hai người chơi (trong lượt của họ) đều có thể Triệu hồi Đặc biệt Judgment Dragon như là cả 2 đều có 4 quái thú “Lightsworn” khác nhau.

Duelist 1A có 1 quái thú QUANG trong Mộ bài của anh ta. Duelist 1B có 1 quái thú ÁM trong Mộ bài của cô ta. Cả hai người chơi (trong lượt của họ) đều có thể Trục xuất cả hai Quái thú để Triệu hồi Đặc biệt Chaos Sorcerer.

Duelist 1A có 2 quái thú ÁM trong Mộ bài của cô ta. Đồng đội của cô ấy cũng có 2 quái thú ÁM trong Mộ bài của anh ta. Cả hai người sẽ không thể Triệu hồi Đặc biệt Dark Armed Dragon do kết hợp lại thì cả hai đều có hơn 3 quái thú ÁM trong Mộ bài của họ.

Ví dụ

Duelist 1A có một quái thú Cấp 4 sao mặt-ngửa trên phần sân của anh ta. Đồng đội của anh ta có thể dùng quái thú đó để Triệu hồi Xyz Number 39: Utopia.

Duelist 1A có quái thú đang Úp trên phần sân của cô ta. Đồng đội của cô ấy có thể Hi sinh quái thú đó để Triệu hồi Hi sinh Jinzo.

Ví dụ

Duelist 1A có Cannon Soldier mặt-ngửa trên phần sân của anh ta. Đồng đội của anh ta có thể không kích hoạt hiệu ứng của Cannon Soldier trong lượt của anh ta.

Duelist 1A có Dark Hole đang úp trên phần sân của anh ta. Đồng đội của anh ấy có thể không kích hoạt Dark Hole trong lượt của anh ta.

 • Đồng đội có thể trò chuyện, so sánh tay, và chia sẽ thông tin tự do với nhau. Đồng đội phải thỏa thuận với nhau trước khi tiến hành lượt liên quan đến các lá bài của nhau. Bất kỳ thông tin liên lạc gì đều phải bằng lời nói, bằng ngôn ngữ mà cả 2 đội đều hiểu và nói đủ lớn để cho đôi kia cũng nghe thấy.
 • Đội thua cuộc là đội có Điểm Gốc về 0 hay một trong số họ không thể rút bài từ Bộ bài của họ khi được yêu cầu.
 • Nếu một Duelist đạt được điều kiện chiến thắng đặc biệt (như là "Final Countdown" hay "Exodia the Forbidden One:), đội đó thắng cuộc.
 • Bài Limited sẽ được tính cho từng đội chứ không phải từng Duelist. Vì vậy, đối với bất kỳ Bài Limited nào, mỗi đội chỉ có thể để 1 bản sao trong cả hai Bộ bài của từng Duelist, làm tổng số bản sao mà đội đó có thể dùng chỉ có 1.

Ví dụ

Duelist 1A có một bản sao của bài Limited trong Bộ bài Chính của cô ấy. Bộ bài của đồng đội cô ấy (bao gồm cả Bộ bài Chính, Phụ, và Thêm) sẽ không thể chứa lá bài đó.

 • Bài Semi-Limited sẽ được tính theo mỗi đội và mỗi Duelist. Vì vậy, đối với bất kỳ Bài Semi-Limited nào, mỗi đội chỉ có thể để 2 bản sao trong bất kỳ sự kết hợp nào giữa các Bộ bài của đội.

Ví dụ

Duelist 1A có một bản sao của bài Semi-Limited trong Bộ bài Thêm của cô ấy. Bộ bài của đồng đội cô ấy (bao gồm cả Bộ bài Chính, Phụ, và Thêm) có thể chứa thêm một bản sao nữa, sao cho cả đội kết hợp lại có tối đa là 2 bản sao.

Ví dụ

Duelist 1A có 3 bản sao của bài không-Limited trong Bộ bài của anh ta. Bộ bài của đồng đội anh ấy (bao gồm Bộ bài Chính, Phụ, và Thêm) có thể đồng thời để thêm 3 bản sao của lá bài đó.

B. Thủ tục Lượt

 • Duelists cùng nhóm ngồi cạnh nhau, Duelist A ngồi phía bên phải Duelist B. Độ 1 là lần lượt là Duelist 1A & 1B còn Đội 2 lần lượt là Duelist 2A & 2B. Thứ tự lượt bắt đầu với Duelist A của đội được chọn đi trước và sau đó sẽ luân phiên giữa các đội.
  • Duelist A của mỗi đội sẽ luôn là 2 Duelist đi trước của cuộc chơi.
 • Duelist đầu tiên có thể tạo đòn tấn công đến Duelist đi thứ tư. (Theo ví dụ thì là, Duelist 2B).
Thứ tự lượt:
Đội 1 Duelist 1A
Đội 2 Duelist 2A
Đội 1 Duelist 1B
Đội 2 Duelist 2B
Đội 1 Duelist 1A
*Tiếp tục cho đế khi một đội chiến thắng
 • Tag Dueling Matches thực hiên theo thể thức best-of-one Duels.
 • Các vòng Tag Dueling kéo dài 40 phút.
 • Các vòng Tag Dueling sử dụng thủ tục Tier 1 End of Match.
 • Duelist có lượt sẽ kết thúc lượt của họ, và mỗi Duelist còn lại sẽ được tính (3) Lượt Thêm.

C. Tấn công

 • Duelist chỉ có thể tấn công bằng quái thú Thế Công trong 5 Vùng Quái thú của riêng họ. Duelists không thể tấn công bằng quái thú của đồng đội.
 • Nếu có quái thú trên phần sân của đối phương (trong Vùng Quái thú của cả hai Duelists) thì nó phải bị tấn công trước khi có đòn tấn công trực tiếp vào Điểm Gốc của họ.

D. Luật bổ sung

Vào lượt của một Duelist, cả hai người bên đối thủ có thể kích hoạt hiệu ứng có Phép Mức 2 trở lên (giống như trong Duel chuẩn). Đồng đội cũng có thể kích hoạt hiệu ứng có Phép Mức 2 trở lên (như là trong lượt của đối phương).

Ví dụ

Duelist 1A tuyên bố tấn công đến quái thú mặt-ngửa của Duelist 2A bằng quái thú QUANG của anh ta. Bất kỳ ai trong 4 Duelist đều có thể kích hoạt hiệu ứng của Honest.

Khi một Duelist kích hoạt hiệu ứng hoặc thực hiện một hành động, Duelists còn lại phải được cho cơ hội để có thể thêm hiệu ứng tạo thành chuỗi hay phản hồi lại hành động đó trước khi nó được thực thi. Thứ tự của các Duelists thực hiện việc phản hồi kế tiếp cũng giống như thứ tự phân lượt và tất cả Duelists phải trải qua thứ tự này để thực thi chuỗi hay thực thi hành động.

Ví dụ

Duelist 1A kích hoạt một Bài Phép. Duelist đầu tiên có thể thêm vào chuỗi là Duelist 2A, kế tiếp là 1B, tiếp nữa là 2B, v.v.. Nếu Duelist 2A lựa chọn là không thêm hiệu ứng gì vào chuỗi và Duelist 1B thêm vào chuỗi (Chuỗi Liên kết 2), Duelist 2B không thể kích hoạt Bài Bẫy Phản hồi để phản lại hiệu ứng của Chuỗi Liên kết 1.

Nếu nhiều trigger effects được kích hoạt cùng lúc, hiệu ứng của Duelist có lượt sẽ được thêm vào chuỗi đầu tiên, kế tiếp là hiệu ứng của đồng đội, và cuối cùng là hiệu ứng của đối phương (trong thứ tự do họ lựa chọn).
Hiệu ứng bài có tính số lượt sẽ đếm hết số lượt phù hợp.

Ví dụ

Swords of Revealing Light được kích hoạt bởi Duelist 1A của Đội 1. Đội 2 không thể tấn công vào lượt kế của Duelist 2A (1 lượt), lượt kế của Duelist 2B (2 lượt), và lượt của Duelist 2A sau điều đó (3 lượt). Swords of Revealing Light sẽ bị hủy ngay lúc kết thúc của lượt đó, bởi vì 3 lượt của đối phương đã được trải qua.

Final Countdown đếm lượt của mỗi cá nhân người chơi (toàn bộ 4 Duelists).

E. Hiệu ứng bài

 • Nếu bài nói cụ thể rằng nó ảnh hưởng đến "đối phương", hay bất kỳ phần nào của hiệu ứng ảnh hưởng đến tay, Bộ bài, Bộ bài Phụ, Mộ bài, hay Vùng trục xuất của đối phương, thì Duelist đã kích hoạt hiệu ứng bài ấy phải lựa chọn đối thủ ngồi đối diện với họ.

Ví dụ

Duelist 1A kích hoạt Secret Barrel. Chỉ những lá bài của đối thủ ngồi đối diện với anh ta được tính cho hiệu ứng của nó.

Dueliast 1A kích hoạt Smashing Ground. Duelist 2A kích hoạt Dark Bribe. Sau khi Dark Bribe được thực thi, Duelist 1B sẽ rút bài do hiệu ứng của Dark Bribe vì Duelist 1B là người ngồi đối diện với Duelist 2A.

 • Nếu bài chỉ ảnh hưởng đến phần sân của đối phương, nó sẽ ảnh hưởng lên toàn bộ sân, hay cả hai đối thủ.
 • Nếu bài nói cụ thể rằng nó ảnh hưởng đến toàn bộ Duelists, Quái thú, Phép, hay Bẫy, thì nó ảnh hưởng đến cả hai Đội (toàn bộ 4 Duelists.)
 • Nếu bài ảnh hưởng "cả hai Duelists" hay "mỗi người chơi", thì Duelist kích hoạt hiệu ứng và đối thủ ngồi đối diện với họ sẽ bị ảnh hưởng.

Ví dụ

Duelist 1A có Hand Destruction và 2 lá bài khác trên tay cô ấy. Duelist 2A chỉ có 1 lá bài trên tay nhưng Duelist 2B (Duelist ngồi đối diện với Duelist 1A) có 2 lá bài trên tay. Duelist 1A có thể kích hoạt Hand Destruction do nó chỉ tính Duelist kích hoạt lá bài và Duelist ngồi đối diện với anh ta.

 • Nếu bài có tham khảo về lá bài bài khác mà "bạn điều khiển" hoặc tay, Bộ bài, Bộ bài Phụ, Mộ bài, hay Vùng Trục xuất "của bạn", nó sẽ tính cả bài trong các Vùng của đồng đội như là của riêng bạn. Cũng tương tự như vậy, bài có tham khảo về lá bài "đối phương điều khiển" cũng tính cả hai phần sân của đối phương.

Ví dụ

Duelist 2A và 1A mỗi người đều có Quái thú trên sân. Duelist 1B không thể Triệu hồi Đặc biệt Cyber Dragon vì đồng đội của anh ta có điều khiển quái thú.

Duelist 1A có một Vanity’s Emptiness mặt-ngửa. Nếu có bài được đưa từ Bộ bài hoặc sân của Duelist 1B vào Mộ bài, Vanity’s Emptiness sẽ bị hủy.

Duelist 1A có một Bài Phép/Bẫy mặt-úp. Đồng đội của anh ta không thể kích hoạt hiệu ứng của Treeborn Frog nhằm để Triệu hồi Đặc biệt chính nó từ Mộ bài vì đồng đội của anh ấy có điều khiển Bải Phép/Bẫy.

 • Duelist có thể cho phép đồng đội của họ sử dụng quái thú trong Vùng Bài Quái thú của họ để Triệu hồi Hi sinh, Triệu hồi tế lễ, Triệu hồi từ Bộ bài Phụ, hay cho các hiệu ứng bài phù hợp.
 • Bài được Úp bởi một Duelist có thể được nhìn xem bởi đồng đội, nhưng chúng phải được kích hoạt bởi Duelist đã Úp chúng.
 • "Chủ nhân" có nghĩa tương tự như một Duel chuẩn. "Chủ nhân" là Duelist có Bộ bài mà lá bài ban đầu được đặt ở đó.
 • Nếu hiệu ứng bài ngăn chặn đối phương tiến hành một hành động nào đó, thì nó cũng ngăn chặn cả hai đối thủ. Nếu bài ngăn chặn bạn tiến hành một hành động nào đó, thì nó cũng ngăn chặn đồng đội của bạn.

Ví dụ

Duelist 1A có một Kycoo the Ghost Destroyer mặt-ngửa trên phần sân của anh ta. Cả hai Duelist 2A và 2B không thể Trục xuất bài từ Mộ bài của họ.

Duelist 1A kích hoạt Reckless Greed. Đồng đội của anh ấy sẽ bỏ qua 2 Giai đoạn Rút bài kế tiếp.

Luật OCG

Dựa theo luật Tag Duel của OCG Tag Duel, bản dịch từ http://www.yugioh-card.com/japan/howto/tagduel.php.

Cách đấu Tag Duel

Tag Duel là trận Duel 2 đấu 2 mà 4 người có thể chơi cùng lúc.

Cơ bản về Tag Duel

Tagduel img

Căn bản trong Tag Duel

Trong một Tag Duel, đồng đội chia sẽ cho nhau:

Mỗi người chơi có riêng:

Luân phiên theo Lượt

 • Trong số 4 người chơi, người nào chiến thắng trò Kéo-Búa-Bao sẽ được đi lượt đầu tiên.
 • Lượt sẽ được chuyển theo dạng hình-N, bắt đầu từ người đi đầu. (Lượt kế tiếp sẽ chuyển sang người đối diện với người đi đầu.)
  • Như vậy, đối thủ của người chơi sẽ là người tiến hành lượt trước đó so với người có lượt hiện tại.
Tagduel list

Thứ tự lượt trong Tag Duel

Quy tắc đặc biệt trong Tag Duel

 • Căn bản, hãy làm theo Master Rules 3.
 • Bạn được phép kiểm tra và thảo luận với đồng đội về bài trên tay và bài Úp.
 • Mỗi Mộ bài vẫn là riêng, nhưng về luật thì vẫn xem là như nhau nên bạn được phép tham khảo và sử dụng bài trong Mộ bài của đồng đội. Luật tương tự cũng áp dụng cho các lá bài bị trục xuất.
 • Nếu có hiệu ứng trả lại bài từ sân. Mộ bài,.v.v.. về tay hoặc Bộ bài thì bài sẽ được trả lại về tay/Bộ bài chủ nhân gốc của nó.
 • Nếu có hiệu ứng sắp Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài, hoặc lấy bài từ Bộ bài lên tay thì người chơi hiện tại đang tiến hành hiệu ứng đó sẽ dùng chính Bộ bài của họ, kể cả nếu họ không phải là chủ nhân gốc của lá bài đó.
 • Mỗi người chơi dùng chính Bộ bài Phụ, và không thể tham khảo hay dùng bài từ Bộ bài Phụ của đồng đội. Do đó, Quái thú Dao động được đặt trên Bộ bài Phụ của đồng đội sẽ không thể sử dụng.

Ví dụ cụ thể

"Call of the Haunted", "Pot of Avarice", v.v..

Bạn cũng có thể chọn mục tiêu bài trong Mộ bài của đồng đội.

"Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning", "Miracle Fusion", v.v..

Bạn cũng có thể trục xuất bài trong Mộ bài của đồng đội.

"Sangan", bài "Gladiator Beast", v.v..

Nếu chủ nhân lá bài là A, và nó được đưa vào Mộ bài/Bộ bài ở lượt của đồng đội (B), hiệu ứng lấy bài từ Bộ bài lên tay, hoặc Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài, sẽ được tiến hành trong Bộ bài của B.

Nếu hiệu ứng tiếp diễn ảnh hưởng "người chơi đôi bên"

Chơi theo thứ tự với A đi đầu tiên:

Nếu hiệu ứng tiếp diễn như là Bài Phép Duy trì hay Bài Bẫy Duy trì ảnh hưởng "người chơi đôi bên"

Cả 4 người chơi đều bị ảnh hưởng.


Sau trận Duel, kiểm tra xem các lá bài của bạn có bị lẫn lộn với bài của đồng đội hay của đối phương không để mà lấy chúng về.

Tham khảo

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên