FANDOM


Lumina, Lightsworn Summoner
ライトロード・サモナー ルミナス
LuminaLightswornSummoner-SDLI-EN-C-1E
 Tên Việt Lumina, Người Triệu Hồi Ánh Sáng
 Tên Nhật ライトロード・サモナー ルミナス
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Samonā Ruminasu
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Summoner Luminas
 Tên Hàn 라이트로드 서머너 루미나스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 95503687
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác