FANDOM


Lumina, Lightsworn Summoner
ライトロード・サモナー ルミナス
LuminaLightswornSummoner-SDLI-EN-C-1E
 Tên Việt Lumina, Người Triệu Hồi Ánh Sáng
 Tên Nhật ライトロード・サモナー ルミナス
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Samonā Ruminasu
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Summoner Luminas
 Tên Hàn 라이트로드 서머너 루미나스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 95503687
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.