Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Lunalight Blue Cat

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Lunalight Blue Cat
月光蒼猫(ムーンライト・ブルー・キャット)
LunalightBlueCat-SHVI-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
月光蒼猫
ムーンライト・ブルー・キャット
 Tên Nhật (Chuẩn) 月光蒼猫
ムーンライト・ブルー・キャット
 Tên Nhật (rōmaji) Mūnraito Burū Kyatto
 Tên Nhật (Dịch) Moonlight Blue Cat
 Tên Hàn 문라이트 블루 캣
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 11439455
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên