FANDOM


Lunalight Blue Cat
月光蒼猫(ムーンライト・ブルー・キャット)
LunalightBlueCat-SHVI-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
月光蒼猫
ムーンライト・ブルー・キャット
 Tên Nhật (Chuẩn) 月光蒼猫
ムーンライト・ブルー・キャット
 Tên Nhật (rōmaji) Mūnraito Burū Kyatto
 Tên Nhật (Dịch) Moonlight Blue Cat
 Tên Hàn 문라이트 블루 캣
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 11439455
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên