FANDOM


Lunalight Blue Cat
月光蒼猫(ムーンライト・ブルー・キャット)
LunalightBlueCat-SHVI-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
月光蒼猫
ムーンライト・ブルー・キャット
 Tên Nhật (Chuẩn) 月光蒼猫
ムーンライト・ブルー・キャット
 Tên Nhật (rōmaji) Mūnraito Burū Kyatto
 Tên Nhật (Dịch) Moonlight Blue Cat
 Tên Hàn 문라이트 블루 캣
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 11439455
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.