FANDOM


Lunalight Blue Cat
月光蒼猫(ムーンライト・ブルー・キャット)
LunalightBlueCat-SHVI-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
月光蒼猫
ムーンライト・ブルー・キャット
 Tên Nhật (Chuẩn) 月光蒼猫
ムーンライト・ブルー・キャット
 Tên Nhật (rōmaji) Mūnraito Burū Kyatto
 Tên Nhật (Dịch) Moonlight Blue Cat
 Tên Hàn 문라이트 블루 캣
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 11439455
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác