FANDOM


Lunalight Cat Dancer
月光舞猫姫(ムーンライト・キャット・ダンサー)
LunalightCatDancer-SHVI-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
月光舞猫姫
ムーンライト・キャット・ダンサー
 Tên Nhật (Chuẩn) 月光舞猫姫
ムーンライト・キャット・ダンサー
 Tên Nhật (rōmaji) Mūnraito Kyatto Dansā
 Tên Nhật (Dịch) Moonlight Cat Dancer
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 51777272
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.