Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Lunalight Crimson Fox

6.790bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Tên và Mô tả tiếng Anh/Việt của lá này không chính thức.
Lunalight Crimson Fox
月光紅狐(ムーンライト・クリムゾン・フォックス)
LunalightCrimsonFox-VJMP-JP-UR.png
 Tên Nhật (Kana)
月光紅狐
ムーンライト・クリムゾン・フォックス
 Tên Nhật (Chuẩn) 月光紅狐
ムーンライト・クリムゾン・フォックス
 Tên Nhật (rōmaji) Mūnraito Kurimuzon Fokkusu
 Tên Nhật (Dịch) Moonlight Crimson Fox
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM DARK.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Beast-Warrior / Effect
 ATK / DEF 1800 / 600
 Mã số 94919024
 Loại Hiệu ứng Trigger, Quick
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên