FANDOM


Tên Tiếng Anh/Việt của lá này không chính thức.

Lunalight Crimson Fox
月光紅狐(ムーンライト・クリムゾン・フォックス)
LunalightCrimsonFox-VJMP-JP-UR
 Tên Nhật (Kana)
月光紅狐
ムーンライト・クリムゾン・フォックス
 Tên Nhật (Chuẩn) 月光紅狐
ムーンライト・クリムゾン・フォックス
 Tên Nhật (rōmaji) Mūnraito Kurimuzon Fokkusu
 Tên Nhật (Dịch) Moonlight Crimson Fox
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 600
 Mã số 94919024
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác