FANDOM


Lunalight Leo Dancer
月光舞獅子姫(ムーンライト・ライオ・ダンサー)
LunalightLeoDancer-SHVI-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
月光舞獅子姫
ムーンライト・ライオ・ダンサー
 Tên Nhật (Chuẩn) 月光舞獅子姫
ムーンライト・ライオ・ダンサー
 Tên Nhật (rōmaji) Mūnraito Raio Dansā
 Tên Nhật (Dịch) Moonlight Lio Dancer
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3500 / 3000
 Mã số 24550676
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác