FANDOM


Lunalight Panther Dancer
月光舞豹姫(ムーンライト・パンサー・ダンサー)
LunalightPantherDancer-SHVI-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
月光舞豹姫
ムーンライト・パンサー・ダンサー
 Tên Nhật (Chuẩn) 月光舞豹姫
ムーンライト・パンサー・ダンサー
 Tên Nhật (rōmaji) Mūnraito Pansā Dansā
 Tên Nhật (Dịch) Moonlight Panther Dancer
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2500
 Mã số 97165977
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.