FANDOM


Lunalight Purple Butterfly
月光紫蝶(ムーンライト・パープル・バタフライ)
LunalightPurpleButterfly-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
月光紫蝶
ムーンライト・パープル・バタフライ
 Tên Nhật (Chuẩn) 月光紫蝶
ムーンライト・パープル・バタフライ
 Tên Nhật (rōmaji) Mūnraito Pāpuru Batafurai
 Tên Nhật (Dịch) Moonlight Purple Butterfly
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 48427163
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.